کاریابی الکترونیک دارکوب

معرفی

حرفه: ثبت نشده
آخرین رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی (لیسانس)
آموزش و تحصیل

1398-1398

کارشناسی (لیسانس) مدیریت صنعتی

دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور

تجربیات

1398 - 1398

موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری

واحد روابط عمومی

1398 - 1398

داره آب و فاضالب نوشهر

کارورزی

1398 - 1398

شرکت بازرگانی ستاره کیش

بازاریابی

1398 - 1398

شرکت نوشابه سازی افرا نوشهر

کارورزی

1398 - 1398

شرکت استام صنعت کرج

کارورزی

مهارت ها

  • DEKRA