معرفی

حرفه: مدیریت بیمه
آخرین رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
آخرین مقطع تحصیلی: کاردانی (فوق دیپلم)
آموزش و تحصیل

1393-1399

کاردانی (فوق دیپلم) مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد

تجربیات

1380 - 1399

رانندگی خودرو سنگین کارگاه تعمیرات اگزوزورادیاتورخودروسواری

امور اینترنتی وکافی نت

مهارت ها

  • گواهینامه فنی وحرفه ای ICDLدرجه۱وتنظیم موتورتون آپ خودروسواری وگاز سوزCNG گواهینامه پایه۱