معرفی

حرفه: طراحی
آخرین رشته تحصیلی: کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه
آخرین مقطع تحصیلی: دیپلم