معرفی

حرفه: مالی و حسابداری
آخرین رشته تحصیلی: حسابداری امور مالی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد (فوق لیسانس)
آموزش و تحصیل

1399-1399

کارشناس ارشد (فوق لیسانس) آب و هواشناسی

دانشگاه تهران

تجربیات

1399 - 1399

نام محل کار

نوع فعالیت

مهارت ها

  • انجام تمام امور مالی و مالیاتی و منابع انسانی
  • انجام گزارش های مدیریتی مالیاتی و حسابداری
  • زبان ها

  • ترکی 60 %
  • انگلیسی 60 %