معرفی

ثبت نشدهحسابدار حرفه ای


حرفه: مالی و حسابداری
آخرین رشته تحصیلی: تربیت دبیر فنی حسابداری
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد (فوق لیسانس)
آموزش و تحصیل

1400-1397

کارشناس ارشد (فوق لیسانس) تربیت دبیر فنی حسابداری

دانشگاه تبریز

تجربیات

1395 - 1397

نام محل کارتبریز

حسابداری

مهارت ها

  • تدریس