معرفی

فارغ التحصیل رشته آموزش زبان انگلیسی هستم.مدرک آموزشگاهی زبان انگلیسی راهم دارم.دوسال سابقه مترجمی و یکسال سابقه تدریس دارم.مدتی با یک شرکت نساجی برای بازدید از نمایشگاه های بین المللی همکاری می کردم. توانایی ارتباط با شرکت های خارجی رو دارم.


حرفه: خرید و بازرگانی
آخرین رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی (لیسانس)
آموزش و تحصیل

1398-1398

کارشناسی (لیسانس) آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه شیخ بهایی اصفهان /غیرانتفاعی /

تجربیات

1398 - 1400

نام محل کار

مدرس

مهارت ها

  • مکالمه قوی زبان انگلیسی
  • توانایی ارتباط با شرکت ها و مشتریان خارجی
  • توانایی در writing
  • زبان ها

  • انگلیسی 80 %