کاریابی الکترونیک دارکوب

معرفی

دنبال استخدام جهت کاراموزی هستم در رابطه با رشته تحصیلی خودم ک حسابداری هست و کاملا هم مسلط هستم


حرفه: مالی و حسابداری
آخرین رشته تحصیلی: حسابداری
آخرین مقطع تحصیلی: دیپلم
تجربیات

1399 - 1399

اداره اب و فاضلاب اصفهان

حسابداری