معرفی

حرفه: مالی و حسابداری
آخرین رشته تحصیلی: حسابداری
آخرین مقطع تحصیلی: کاردانی (فوق دیپلم)
آموزش و تحصیل

1377-1380

کاردانی (فوق دیپلم) حسابداری

اموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره دواهواز-شهدا

زبان ها

  • عربی 50 %
  • انگلیسی 40 %