معرفی

حرفه: خرید و بازرگانی
آخرین رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی (لیسانس)
مهارت ها

  • کامپیوتر فضای مجازی