معرفی

دیپلم کامپیوتر هر گونه کار با کامپیوتر باشه انجام میدم دارای گواهینامه پایه 3


حرفه: مسئول دفتر، اجرائی و اداری
آخرین رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر
آخرین مقطع تحصیلی: دیپلم