معرفی

حرفه: مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
آخرین رشته تحصیلی: مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد (فوق لیسانس)
آموزش و تحصیل

1391-1393

کارشناس ارشد (فوق لیسانس) مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1385-1389

کارشناسی (لیسانس) ریاضی کاربردی

سایردانشگاه هاوموسسات اموزشی وزارت علوم -تحقیقات وفناوری

تجربیات

1395 - 1396

دانشگاه آزاد نجف آباد

استاد

1396 - 1397

موسسه عطرک

مربی

1397 - 1397

موسسه کودک هوشمند

کارشناس فروش و مربی

مهارت ها

  • نرم افزار office
  • نرم افزار Msp
  • نرم افزار crm
  • زبان ها

  • انگلیسی 50 %