معرفی

حرفه: مهندسی عمران و معماری
آخرین رشته تحصیلی: مهندسی معماری
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد (فوق لیسانس)
آموزش و تحصیل

1399-1399

دیپلم آب و هواشناسی

دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران -واحدقم