معرفی

حرفه: ثبت نشده
آخرین رشته تحصیلی: تصویر سازی
آخرین مقطع تحصیلی: دیپلم
آموزش و تحصیل

1399-1399

دیپلم تصویر سازی

دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران -واحدقم

تجربیات

1393 - 1398

اصفهان مقدم

اپراتور

زبان ها

  • فارسی 100 %
  • انگلیسی 45 %