معرفی

بنده کاشی کارم با ۲۰ سال سابقه در سراسر تهران کار سنگ هم میکنیم و همچنین سرامیک


حرفه: کارگر
آخرین رشته تحصیلی: ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
آخرین مقطع تحصیلی: دیپلم
تجربیات

1402 - 1402

صیار

نوع فعالیت