معرفی

آشنایی با امور اداری و نامه نگاری


حرفه: مسئول دفتر، اجرائی و اداری
آخرین رشته تحصیلی: حسابداری
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی (لیسانس)
آموزش و تحصیل

1396-1399

کارشناسی (لیسانس) حسابداری

دانشگاه ازاداسلامی واحداراک

مهارت ها

  • ورد
  • اکسل
  • پاورپینت
  • فتوشاپ
  • نامه نگاری
  • روابط اجتماعی بالا