معرفی

حرفه: آموزش
آخرین رشته تحصیلی: مهندسی متالورژی مواد
آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی (لیسانس)
آموزش و تحصیل

1402-1402

کارشناسی (لیسانس) سخت افزار کامپیوتر

دانشگاه شیراز

1402-1402

دیپلم مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل

تجربیات

1402 - 1402

مدرسه فرهیختگان

مدرس نجوم و اخترفیزیک

1402 - 1402

دندان‌سازی

کارآموز قالب‌ریزی

1402 - 1402

هتل نادری

پذیرش

1402 - 1402

دفتر انجمن نجوم استان اردبیل

کارشناس امور اداری

1402 - 1402

دفتر ترمینال

کارمند دفتری فروش

1402 - 1402

شرکت خدمات اینترنتی شاتل

کارشناس نصب و رفع خرابی

مهارت ها

  • روابط عمومی
  • تدریس نجوم
  • کارمندی
  • دفتری
  • فرهنگی
  • صفوی شناسی
  • زبان ها

  • ترکی 100 %
  • فارسی 100 %
  • انگلیسی 10 %