معرفی

حرفه: طراحی
آخرین رشته تحصیلی: کارشناسی حرفه ­ای گرافیک – گرافیک تزئینی و محیطی
آخرین مقطع تحصیلی: ثبت نشده