استخدام کارشناس اداری و مالی در شرکت پخش تجهیزات پزشکی - همدان

انتشار در شنبه 11 مرداد 1399

به کارشناس اداری و مالی خانم، تسلط نسبی به اکسل و ورد، آشنایی با امور مالی، علاقه مند به آموزش و پیشرفت از ساعت 8/30 الی 16/30 با حقوق ثابت قانون کار، بیمه تامین اجتماعی و پاداش حسن انجام کار جهت کار در یک شرکت پخش تجهیزات پزشکی در همدان نیازمندیم.

اطلاعات تماس با کارفرما

تلفن همراه: 09023801378