استخدام منشی مسلط به نرم افزار هلو جهت یک دفتر پخش لوازم الکتریکی در همدان

انتشار در شنبه 21 فروردین 1400

یک دفتر پخش لوازم الکتریکی در همدان به یک نفر منشی خانم مسلط به نرم افزار هلو نیازمند است.

اطلاعات تماس با کارفرما

تلفن همراه: 09188103631