استخدام کارگر انبار با حقوق ثابت و بیمه در محدوده یافت آباد تهران

انتشار در سه شنبه 05 اسفند 1399

به یک نفر کارگر انبار جهت همکاری در محدوده یافت آباد تهران نیازمندیم..

مزایا:

حقوق ثابت+ اضافه کاری+ بیمه+ بیمه تکمیلی

اطلاعات تماس با کارفرما

تلفن تماس: 88603412