استخدام کارشناس مکانیک در تهران

انتشار در چهارشنبه 08 بهمن 1399

عنوان شغلی:

کارشناس کالیبراسیون

مهارت ها و سوابق:

 _ یک نفر 

_ فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک

اطلاعات تماس با کارفرما

تلفن تماس: ۲۲۸۷۱۲۸۶