استخدام مدیر منابع انسانی جهت شرکت بسته ­بندی به­ بند در یزد

انتشار در سه شنبه 07 بهمن 1399

شرکت بسته ­بندی به­ بند واقع در یزد جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید:

عنوان شغلی:

مدیر منابع انسانی

 مهارت و سوابق: 

_ اجرای کلیه فرایندهای مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام، تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شغل و مشاغل، حقوق و..

_ مزایا و جبران خدمات، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جانشین پروری و …)؛

_ تدوین سیاست ها،آئین نامه ها و مقررات سازمانی و نظارت بر اجرای صحیح آنها؛

_ بکارگیری تکنیک­های مصاحبه رفتاری، زبان بدن و تحلیل شخصیتی؛

_ اجرا و تجزیه و تحلیل نظرسنجی در زمینه نگرش های منابع انسانی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت؛

  حداقل میزان تحصیلات: لیسانس و فوق لیسانس ترجیحاً در گرایش مدیریت منابع انسانی؛

_ حداقل 5 سال تجربه مدیریتی؛

_ تسلط بر نرم افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی در زمینه های استخدام، جبران خدمات، جانشین پروری و..

_ داشتن تفکر سیستمی، روابط عمومی قوی و توانایی حل مسئله؛

_ تسلط بر قوانین کار، طبقه بندی مشاغل، تامین اجتماعی و دستورالعمل های وابسته

_ آمادگی انجام ماموریت های برون شهری

_ حقوق و مزایا توافقی می باشد.

_ ایاب ذهاب ، بیمه تکمیل درمان و سایر مزایا جانبی را شامل می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را (حداکثر تا تاریخ 99/11/21)به ایمیل اعلام شده ارسال نمایند. اولویت استخدام با متقاضیانی است که رزومه های خود را حداکثر تا تاریخ 99/11/21 به این واحد ارسال نمایند

اطلاعات تماس با کارفرما

ایمیل: hryazd.bco@gmail.com