شرایط و حریم خصوصی در کاریابی الکترونیک دارکوب

قوانین و مقرارت

کاریابی الکترونیک دارکوب بستری برای ارتباط میان شرکت و کارجو است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت‌ها) تلقی می‌شود. لطفا به دقت آن را مطالعه نمایید:

تعاریف:

شرکت (کارفرما): هر شرکت، شرکت یا مجموعه ای که در پلتفرم شرکتی ثبت نام کرده و قصد استفاده از کاریابی الکترونیک دارکوب برای جذب نیرو یا اجرای آزمون‌های روانشناختی از کارکنان خود یا متقاضایان شغلی را داشته باشد.

کارجو: هر فردی که برای ایجاد رزومه، استفاده از آزمون‌های روانشناختی، مطالب و دور‌های آموزشی و سایر خدمات ارائه شده در کاریابی الکترونیک دارکوب حساب کاربری شخصی ایجاد کرده باشد.

قوانین عمومی:

کلیه اصول و رویه‏‌های کاریابی الکترونیک دارکوب منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط است. کاریابی الکترونیک دارکوب حق اصلاح و تغییر شروط این توافقنامه را کلا یا جزئا داراست و باید شروط اصلاح شده یا تغییر یافته را از طریق وبگاه اعلام نماید. تغییرات ایجاد شده فورا اعمال می‌گردند. استفاده کاربران بعد از تاریخ اعلام تغییرات (تاریخ قابل اجرا) به معنی پذیرش تمامی قوانین است


کاریابی الکترونیک دارکوب در قبال موارد زیر مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت:

  • صحت اطلاعات مندرج در رزومه کارجو
  • تعهد شرکت نسبت به توافقات خود با کارجو
  • حضور کارجو در زمان تعیین شده برای مصاحبه حضوری

شرایط همکاری کاریابی الکترونیک دارکوب با کارجویان:

تنظیمات مربوط به نمایش رزومه کارجو برای شرکت‌ها بر عهده کارجو بوده و کاریابی الکترونیک دارکوب مسئولیتی در قبال این مورد ندارد. کارجو می تواند با اعمال تنظیمات مورد نظر در قسمت حساب کاربری خود نمایش رزومه را متناسب با میل خود تغییر دهد.

چنانچه شخصی با اطلاعات فرد دیگری ثبت نام کرده و اقدام به ایجاد رزومه کرده باشد، کاریابی الکترونیک دارکوب مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت و تنها در صورت دریافت اسکن کارت ملی و احراز هویت فرد اقدام به حذف رزومه خواهد کرد.

کاریابی الکترونیک دارکوب مسئولیتی در قبال بررسی، رد یا تایید رزومه کارجو از سمت شرکت ندارد. همینطور چنانچه کارجو با شرکت برای همکاری به توافق برسند کاریابی الکترونیک دارکوب مسئولیتی در قبال پایبندی کافرما به تعهداتش نخواهد داشت.

شرایط همکاری کاریابی الکترونیک دارکوب با شرکت‌ها:

به دلیل محرمانگی اطلاعات تماس کارجویان، کاریابی الکترونیک دارکوب برای شرکت‌ها تنها در دو صورت دسترسی‌های لازم را ایجاد می کند:

  • ثبت نام با ایمیل شرکتی (دامنه وب سایت رسمی مجموعه)
  • ارسال تصویر آگهی تاسیس مجموعه مربوطه به آدرس ایمیل support@darkoobjob.io

چنانچه شرکتی ثبت نام را با ایمیل غیر شرکتی انجام داده باشد، تا قبل از احراز هویت شرکت تیم پشتیبانی تعهدی برای ایجاد دسترسی نخواهد داشت.


کاریابی الکترونیک دارکوب در قبال موارد زیر مسئولیتی نخواهد داشت:

  • صحت اطلاعات قید شده در رزومه کارجویان
  • حضور کارجو در مصاحبه حضوری

شرکت باید پس از جذب نیرو فرصت شغلی مربوطه را غیرفعال کند تا کارجویانی که برای فرصت شغلی مربوطه درخواست همکاری ارسال کرده بودند در جریان جذب شرکت قرار بگیرند. در غیراینصورت پس از غیرفعال سازی خودکار فرصت شغلی پس از 30 روز چنانچه قصد تمدید آن را داشته باشد باید ابتدا تمامی رزومه‌های بررسی نشده قبلی را رد یا تایید کند.

چنانچه کارشناس شرکت با مجموعه مربوطه قطع همکاری داشته باشد مسئولیت دسترسی وی به حساب کاربری متوجه کاریابی الکترونیک دارکوب نبوده و شرکت‌ها می توانند با ارائه درخواست کتبی خود از طریق ایمیل دسترسی‌های وی را محدود و با کاربر جدید جایگزین کنند.