آخرین فرصت های شغلی

عنوان شغلی : کارشناس روابط عمومی

سازمان: آموزش دانش پژوهان

توضیحات:

شرایط احراز: دقیق و منظم پیگیر باهوش روابط عمومی بالا شرایط کاری: محدوده مردآویج ح...

عنوان شغلی : کارشناس فروش

سازمان: آموزش دانش پژوهان

توضیحات:

شرایط عمومی کارشناس فروش

عنوان شغلی : کارشناس فروش و بازاریابی

سازمان: دورکاری مجازی برهان

توضیحات:

کارشناس فروش دوره های کوتاه مدت آموزشی ( فروش تلفنی ) برای سراسر کشور به صورت دورکار / آمو...

عنوان شغلی : برنامه نویس وب

سازمان: شرکت نرم افزاری آیسان

توضیحات:

...

عنوان شغلی : حسابدار

سازمان: بیمه آتیه سپاهان

توضیحات:

حسابدار

عنوان شغلی : برنامه نویس اندروید

سازمان: بیمه آتیه سپاهان

توضیحات:

برنامه نویس اندروید