کاریابی الکترونیک دارکوب

آخرین فرصت های شغلی

عنوان شغلی : فروشنده صندوقدار متعهد و مسولیت پذیر فروشگاه لوازم قنادی

سازمان: فروشگاه و پخش لوازم قنادی

توضیحات:

فروشنده و صندوقدار فروشگاه و مشتری مداری

عنوان شغلی : حسابدار متعهد و مسولیت پذیر

سازمان: فروشگاه و پخش لوازم قنادی

توضیحات:

حسابداری

عنوان شغلی : کارشناس مالی

سازمان: بیمه آتیه سپاهان

توضیحات:

مسلط به امور مالی

عنوان شغلی : کارشناس بیمه

سازمان: بیمه آتیه سپاهان

توضیحات:

مسلط به امور بیمه

عنوان شغلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی

سازمان: شرکت دانش بنیان ابن سینا

توضیحات:

کارشناس مسلط به مسائل آزمایشگاهی