کاریابی الکترونیک دارکوب

آخرین فرصت های شغلی

عنوان شغلی : کارشناس مالی

سازمان: بیمه آسیا

توضیحات:

مسلط به امور مالی

عنوان شغلی : کارشناس بیمه

سازمان: بیمه آسیا

توضیحات:

مسلط به امور بیمه

عنوان شغلی : سرپرست تبلیغات2

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

دارای روابط عمومی بالا،روحیه کار تیمی،

عنوان شغلی : کارشناس تبلیغات2

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

دارای خلاقیت و روابط عمومی بالا و روحیه کار تیمی

عنوان شغلی : مدیرفروش2

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

سرپرست فروش دوره های مدیریت کسب و کار دارای روابط عمومی بالا و روحیه ی کار تیمی

عنوان شغلی : کارشناس تولید محتوا

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

دارای روحیه کارتیمی و خلاق

عنوان شغلی : سرپرست تبلیغات

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

سرپرست کارشناسان تبلیغات دارای روحیه کار تیمی

عنوان شغلی : کارشناس تبلیغات

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

تبلیغات در فضای مجازی دارای روحیه کارتیمی

عنوان شغلی : مدیرفروش 1

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

سرپرست تیم فروش دارای روابط عمومی بالا،روحیه ی کار تیمی

مشاهده فرصت های شغلی بیشتر