آخرین فرصت های شغلی

عنوان شغلی : کارشناس روابط عمومی

سازمان: آموزش دانش پژوهان

توضیحات:

شرایط احراز: دقیق و منظم پیگیر باهوش روابط عمومی بالا شرایط کاری: محدوده مردآویج ح...

عنوان شغلی : کارشناس فروش

سازمان: آموزش دانش پژوهان

توضیحات:

شرایط عمومی کارشناس فروش

عنوان شغلی : کارشناس فروش و بازاریابی

سازمان: دورکاری مجازی برهان

توضیحات:

کارشناس فروش دوره های کوتاه مدت آموزشی ( فروش تلفنی ) برای سراسر کشور به صورت دورکار / آمو...

عنوان شغلی : حسابدار

سازمان: بیمه آتیه سپاهان

توضیحات:

حسابدار

عنوان شغلی : سرپرست تبلیغات2

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

دارای روابط عمومی بالا،روحیه کار تیمی،

عنوان شغلی : کارشناس تبلیغات2

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

دارای خلاقیت و روابط عمومی بالا و روحیه کار تیمی

عنوان شغلی : مدیرفروش2

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

سرپرست فروش دوره های مدیریت کسب و کار دارای روابط عمومی بالا و روحیه ی کار تیمی

عنوان شغلی : کارشناس تولید محتوا

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

دارای روحیه کارتیمی و خلاق

عنوان شغلی : سرپرست تبلیغات

سازمان: آژانس توسعه منابع انسانی کاروکیا

توضیحات:

سرپرست کارشناسان تبلیغات دارای روحیه کار تیمی

مشاهده فرصت های شغلی بیشتر