کاریابی الکترونیک دارکوب

آخرین درخواست های استخدامی

تخصص ها

 • کامپیوتر فضای مجازی

تخصص ها

 • طراحی و ساخت برد های الکترونیکی و مدارات الکترونیکی
 • طراحی PCB
 • C++

تخصص ها

 • طراحی سایت
 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تبلیغات

تخصص ها

 • نرم افزار office
 • نرم افزار Msp
 • نرم افزار crm

تخصص ها

 • SQL
 • #C
 • WordPress

تخصص ها

  ثبت نشده

تخصص ها

  ثبت نشده

تخصص ها

  ثبت نشده
مشاهده درخواست های استخدامی بیشتر