آخرین درخواست های استخدامی

تخصص ها

  ثبت نشده

تخصص ها

 • انجام تمام امور مالی و مالیاتی و منابع انسانی
 • انجام گزارش های مدیریتی مالیاتی و حسابداری

تخصص ها

 • مکالمه قوی زبان انگلیسی
 • توانایی ارتباط با شرکت ها و مشتریان خارجی
 • توانایی در writing

تخصص ها

 • تسلط در انواع تست های روانشناختی
 • پژوهش
 • کار با کودک

تخصص ها

 • حسابداری همکاران سیستم
 • حسابداری نرم افزار هلو
 • حسابداری نرم افزار پارسیان

تخصص ها

 • Photoshop
 • Corel-Draw
 • Illustrator

تخصص ها

 • کامپیوتر فضای مجازی

تخصص ها

 • طراحی و ساخت برد های الکترونیکی و مدارات الکترونیکی
 • طراحی PCB
 • C++
مشاهده درخواست های استخدامی بیشتر